Svenskpråkig grundkurs

Svenskspråkig grundkurs i klättring ordnas i Vasa vattentorn 26.9 kl 16.30. Kurslängd ca 6h. Max. 6 deltagare. Anmälan per SMS till nummer 0500240190 / Stefan Törnqvist